Văn bản trả lời NNT

Bạn chưa chọn cơ quan Thuế


(Bỏ trống ô này nếu không có số văn bản gửi cho Cơ quan Thuế)
Bạn chưa chọn ngày văn bản
(Định dạng dd/MM/YYYYY, ví dụ: 10/10/2014)

Video

Loading the player ...