Địa chỉ cơ quan Thuế

Theo tổ chức : 
Cục thuế Nghệ An
Các chi cục

Theo tên cơ quan thuế :

Cục thuế Nghệ An
Địa chỉ : Số 15 - Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 0383557558
Fax : 0383589321
Website: www.gdt.gov.vn/wps/portal/nghean

Phòng ban
Stt Phòng ban Điện thoại Fax
1 Phòng Hành chính - quản trị - tài vụ
2 Phòng Tin học
3 Phòng Tổ chức cán bộ
4 Phòng quản lý các khoản thu từ đất
5 Phòng Thanh tra thuế
6 Phòng Kiểm tra thuế số 1
7 Phòng Kiểm tra thuế số 2
8 Phòng Kiểm tra nội bộ
9 Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
10 Phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán
11 Phòng kê khai và kế toán thuế
12 Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế
13 Phòng Thuế thu nhập cá nhân

Video

Loading the player ...

Liên kết website