Văn bản khác

Tra cứu văn bản
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành Từ ngày  
Cơ quan ban hành
Tên văn bản
Đến ngày
Lưu ý : Định dạng ngày tháng tìm kiếm văn bản (dd/mm/yyyy)

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản
1 Công văn số 2010 /TCT-TVQT 30/05/2014

Công văn số 2010/TCT-TVQT của Tổng cục thuế ngày 30/05/2014 v/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Thông tin văn bản      Tải về
2 19/2014/QĐ-UBND 13/03/2014

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 12/03/2014 Quyết định ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe môtô, xe gắn máy và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thông tin văn bản      Tải về
3 Công văn số 18228 /BTC-CST 31/12/2013

Công văn của Bộ Tài chính số 18228/BTC-CST ngày 31/12/2013 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13

Thông tin văn bản      Tải về
4 Chỉ thị số 04/CT-BTC 06/11/2013

Chỉ thị của Bộ tài chính số 04/CT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 về việc tăng cường công tác thu và thực hiện tiết kiệm chi NSNN trong các tháng cuối năm 2013

Thông tin văn bản      Tải về
5 Số 38/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 31/07/2013

Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thông tin văn bản      Tải về
6 Công văn 8336/BTC-CST 28/06/2013

Công văn của Bộ tài chính số 8336/BTC-CST ngày 28 tháng 6 năm 2013 v/v triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT

Thông tin văn bản      Tải về
7 Công văn số 8355/BTC-TCT 28/06/2013

Công văn của Bộ tài chính số 8355/BTC-TCT ngày 28 tháng 6 năm 2013 v/v triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tin văn bản      Tải về
8 29/2013/QD-UBND ngày 06/6/2013 06/06/2013

Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thông tin văn bản      Tải về
9 Quyết định 23/2013/QĐ-UBND 22/04/2013

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An Quyết định Ban hành bảng giá tối thiểu tài nguyên, thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thông tin văn bản      Tải về
10 Quyết định 20/2013/QĐ-UBND 29/03/2013

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thông tin văn bản      Tải về
11 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND 31/01/2013

Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An Quyết định ban hành bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thông tin văn bản      Tải về
12 82/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 21/11/2012

Quyết định số 82/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính Lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thông tin văn bản      Tải về
13 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND 09/08/2012

Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi Bảng giá để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn Nghệ An.

Thông tin văn bản      Tải về
14 Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 08/08/2012

Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính Lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thông tin văn bản      Tải về
15 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 15/06/2012

Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 quy định về doanh thu tối thiểu và tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tiêu hao năng lượng tối đa so với doanh thu để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp đối với xe ô tô điện bốn bánh phục vụ khách du lịch tại thị xã Cửa Lò.

Thông tin văn bản      Tải về
16 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 15/06/2012

Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 quy định về doanh thu tối thiểu và tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của của từng loại xe ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp.

Thông tin văn bản     
17 26/2012/QĐ-UBND 20/04/2012

Quyết định Quy định mức giá và công suất sử dụng buồng ngủ tối thiểu để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Thái Hoà và các huyện thuộc tỉnh Nghệ An.

Thông tin văn bản     
18 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 12/3/2011 12/03/2011

Quyết định về việc sửa đổi Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thông tin văn bản      Tải về
19 Thông tư số 228/2009/TT-BTC 07/12/2009

Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

Thông tin văn bản      Tải về
  • Trang: 1

Video

Loading the player ...