Văn bản hướng dẫn

Tra cứu văn bản
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành Từ ngày  
Sắc thuế
Đối tượng
Tên văn bản
Đến ngày
Cơ quan ban hành
Lưu ý : Định dạng ngày tháng tìm kiếm văn bản (dd/mm/yyyy)

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản
1 Công văn số 314/CT-TTHT 21/02/2017

Công văn số 314/CT-TTHT về việc trả lời chính sách thuế

Thông tin văn bản      Tải về
2 Công văn số 241/CT-TTHT 14/02/2017

Công văn số 241/CT-TTHT v/v chính sách ưu đãi thuế

Thông tin văn bản      Tải về
3 Công văn số 105/CT-TTHT 16/01/2017

Công văn số 105/CT-TTHT về việc chính sách thuế

Thông tin văn bản      Tải về
4 Công văn số 61/CT-TTHT 10/01/2017

Công văn số 61/CT-TTHT về việc trả lời chính sách thuế

Thông tin văn bản      Tải về
5 Công văn số 4806/CT-TTHT 28/12/2016

Công văn số 4806/CT-TTHT về việc trả lời chính sách ưu đãi thuế

Thông tin văn bản      Tải về
6 Công văn số 4808/CT-TTHT 28/12/2016

Công văn số 4808/CT-TTHT v/v chính sách thuế GTGT

Thông tin văn bản      Tải về
7 Công văn số 4768/CT-TTHT 26/12/2016

Công văn số 4768/CT-TTHT v/v hóa đơn, chứng từ

Thông tin văn bản      Tải về
8 COPY OF Công văn số 4745/CT-TTHT 22/12/2016

Công văn số 4745/CT-TTHT v/v hoàn thuế XNK

Thông tin văn bản      Tải về
9 Công văn số 4745/CT-TTHT 22/12/2016

Công văn số 4745/CT-TTHT v/v hoàn thuế XNK

Thông tin văn bản      Tải về
10 Công văn số 4678/CT-TTHT 15/12/2016

Công văn số 4678/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế

Thông tin văn bản      Tải về
11 Công văn số 4586/CT-TTHT 09/12/2016

Công văn số 4586/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế

Thông tin văn bản      Tải về
12 Công văn số 4587/CT-TTHT 09/12/2016

Công văn số 4587/CT-TTHT V/v hướng dẫn chính sách thuế đối với chuyển nhượng bất động sản

Thông tin văn bản      Tải về
13 Công văn số 4479/CT-TTHT 05/12/2016

Công văn số 4479/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế

Thông tin văn bản      Tải về
14 Công văn số 4430/CT-TTHT 01/12/2016

Công văn số 4430/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế

Thông tin văn bản      Tải về
15 Công văn số 4365/CT-TTHT 25/11/2016

Công văn số 4365/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế

Thông tin văn bản      Tải về
16 Công văn số 4351/CT-TTHT 24/11/2016

V/v chính sách thuế GTGT

Thông tin văn bản      Tải về
17 Công văn số 4352/CT-TTHT 24/11/2016

Công văn số 4352/CT-TTHT V/v ưu đãi thuế TNDN

Thông tin văn bản      Tải về
18 Công văn số 4350/CT-TTHT 24/11/2016

Công văn số 4350/CT-TTHT V/v chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ lai dắt

Thông tin văn bản      Tải về
19 Công văn số 4353/CT-TTHT 24/11/2016

Công văn số 4353/CT-TTHT về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục hồ sơ để hưởng chế độ ưu đãi về thuế

Thông tin văn bản      Tải về
20 Công văn số 4213/CT-TTHT 15/11/2016

Công văn số 4213/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế

Thông tin văn bản      Tải về
  • Trang: 1
  • >
  • >>

Video

Loading the player ...