Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế có hiệu lực từ 01/01/2015 (05/12/2014)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư; giảm bớt khó khăn về vốn, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp từng bước phục hồi và phát triển sản xuất-kinh doanh; bổ sung thu nhập được miễn thuế TNDN đối với thuế thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản; bổ sung thu nhập chịu thuế thuế nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn; chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; ưu đãi về thuế đối với công nghiệp hỗ trợ; quy định cụ thể các tiêu chí xác định công nghiệp hỗ trợ để đảm bảo minh bạch, tránh lợi dụng và ưu đãi...

VĂN BẢN MỚI

Ảnh hoạt động

  • Bịt “kẽ hở” trần lãi suất huy động
  • Chính phủ Nhật Bản tiếp tục tài trợ Việt Nam
  • Ngành Hải quan quyên góp ủng hộ các nạn nhân động đất
  • Khánh thành hệ thống máy soi container thứ hai tại Việt Nam
  • Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế

Website các Cục Thuế

Thăm dò dư luận

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

 

Thống kê

Tổng số truy cập : 27487

Số người trực tuyến : 14

Tin Cục Thuế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế có hiệu lực từ 01/01/2015 (05/12/2014)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư; giảm bớt khó khăn về vốn, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp từng bước phục hồi và phát triển sản xuất-kinh doanh; bổ sung thu nhập được miễn thuế TNDN đối với thuế thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản; bổ sung thu nhập chịu thuế thuế nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn; chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; ưu đãi về thuế đối với công nghiệp hỗ trợ; quy định cụ thể các tiêu chí xác định công nghiệp hỗ trợ để đảm bảo minh bạch, tránh lợi dụng và ưu đãi...

Thông tin kinh tế

Hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục được sử dụng hóa đơn theo quy định hiện hành (24/12/2014)

Ngày 16 tháng 12 năm 2014, Tổng cục Thuế có Công văn 5603/TCT-CS về việc hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Video

Loading the player ...

Liên kết website