Bạn thấy giao diện website thế nào ?
Rất đẹp
 25.6%
21 Phiếu
Đẹp
 22%
18 Phiếu
Bình thường
 52.4%
43 Phiếu

Tổng cộng : 82 phiếu